happy halloween(ย้อนหลัง)

posted on 04 Nov 2012 21:27 by triratfern
ตอนแรกกะจะรอแสกนแล้วมาโพส(เพราะถ่ายไม่ชัด)
ไปๆมาๆ ดูท่าจะไม่มีเวลาแสกนแล้วล่ะ
กลัวจะไม่ได้ลงเพราะงั้นเอาที่ถ่ายไว้ไปแทนแล้วกันนะครับT^T
 

Comment

Comment:

Tweet